Lagrådsremiss från Försvarsdepartementet

En skärpt straffrättslig reglering av obehörigt tillträde till skyddsobjekt

Publicerad

Ladda ner:

I lagrådsremissen föreslår regeringen att skyddslagens (2010:305) bestämmelser om ansvar och förverkande ska ändras. Förslaget syftar till att skärpa straffet för obehörigt tillträde till skyddsobjekt genom att subsidiaritetsregeln i skyddslagen i förhållande till brottsbalken tas bort och straffskalan skärps. Subsidiaritetsregeln innebär att brottsbalkens bestämmelse om olaga intrång ges företräde. Subsidiaritetsregeln tas bort även för brott mot avbildningsförbud eller förbud mot att bada, dyka, ankra eller fiska.

Vidare anpassas skyddslagens bestämmelse om förverkande till motsvarande reglering i brottsbalken.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2018.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

  • En skärpt straffrättslig reglering av obehörigt tillträde till skyddsobjekt

    Regeringen föreslår att skyddslagens (2010:305) bestämmelser om ansvar och förverkande ska ändras. Förslaget innebär att straffansvar för intrång på skyddsobjekt ska följa enligt den särskilda bestämmelsen i skyddslagen, genom att den nuvarande subsidiaritetsregeln i förhållande till brottsbalken tas bort. Brottet, som ska delas in i två svårhetsgrader, ska rubriceras obehörigt tillträde till skyddsobjekt och omfatta även olovligt kvarstannande.