Proposition från Försvarsdepartementet

Förslag om utvidgat bemyndigande för regeringen att sända väpnad styrka utomlands för utbildning Prop. 2015/16:122

Publicerad

I propositionen föreslås att lagen (1994:588) om utbildning för fredsfrämjande verksamhet ska ändras.

Ladda ner:

Förslaget innebär att bemyndigandet för regeringen att sända väpnad styrka utomlands för övning och annan utbildning ska omfatta all slags övning och annan utbildning inom ramen för internationellt militärt samarbete. Den nuvarande begränsningen av regeringens beslutsbefogenhet till övningar och annan utbildning för fredsfrämjande verksamhet tas bort.

Vidare föreslås vissa följdändringar i lagen (2014:341) om beslut i särskilda regeringsärenden och lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2016.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

  • Deltagande med väpnad styrka i utbildning utomlands

    I lagrådsremissen föreslår regeringen att lagen (1994:588) om utbildning för fredsfrämjande verksamhet ska ändras. Förslaget innebär att bemyndigandet för regeringen att sända väpnad trupp utomlands för övning och annan utbildning ska omfatta all slags övning och annan utbildning inom ramen för internationellt samarbete.

Proposition (1 st)