Proposition från Finansdepartementet

Extra ändringsbudget för 2022 – Åtgärder för att stärka rikets militära försvar och kompensation till hushållen för höga elpriser Prop. 2021/22:199

Publicerad

I denna proposition lämnar regeringen förslag till ändringar i statens budget för 2022.

Ladda ner:

Förslagen är en följd av det försämrade säkerhetspolitiska
läget i Sveriges närområde och ökade energipriser, med anledning av
Rysslands invasion av Ukraina. I propositionen föreslås tillskott av medel
och ökade beställningsbemyndiganden för att stärka Sveriges försvarsförmåga genom en snabbare upprustning av det militära försvaret. Vidare föreslås att medel tillförs för att kompensera hushåll med hög elförbrukning under mars 2022.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition (1 st)

Riksdagsbeslut