Kommittédirektiv från Finansdepartementet

Tilläggsdirektiv till Tjänstepensionsföretagsutredningen Dir. 2014:92

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen beslutade den 21 mars 2013 kommittédirektiv om särskild reglering för tjänstepensionsinstitut (dir. 2013:32). Enligt utredningens direktiv skulle uppdraget redovisas senast den 31 december 2013.

Regeringen beslutade den 12 december 2013 att uppdraget skulle utvidgas och utredningstiden förlängas samt att uppdraget i stället skulle redovisas senast den 30 maj 2014 (dir. 2013:117).

Utredningstiden förlängs nu ytterligare. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 27 augusti 2014.

Lagstiftningskedjan