Kommittédirektiv från Finansdepartementet

Tilläggsdirektiv till Tjänstepensionsföretagsutredningen Dir. 2013:117

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen beslutade den 21 mars 2013 kommittédirektiv om särskild reglering för tjänstepensionsinstitut (dir. 2013:32). Uppdraget innebär att en särskild utredare ska lämna förslag till en ny rörelsereglering för tjänstepensionsinstitut. Utredningen har antagit namnet Tjänstepensionsföretagsutredningen.

Utredningen får nu i uppdrag att i sitt förslag även beakta Europeiska kommissionens förslag till omarbetat tjänstepensionsdirektiv som sannolikt kommer att beslutas inom kort. Utredningen ska också lämna förslag till de lagändringar som krävs för att genomföra det s.k. omnibus II-direktivet.

Utredningen skulle ha redovisat uppdraget den 31 december 2013, men får nu förlängt till den 30 maj 2014.

Lagstiftningskedjan