Hoppa till huvudinnehåll
Kommittédirektiv från Socialdepartementet

Tilläggsdirektiv till Utredningen om avveckling av vissa myndigheter inom vård- och omsorgsområdet m.m. (S 2013:16) Dir. 2014:153

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Den särskilda utredaren med uppdrag att ansvara för avvecklingen av Statens folkhälsoinstitut och Smittskyddsinstitutet (dir. 2013:119) ska från och med den 1 januari 2015 ha arbetsgivaransvaret för den personal som sagts upp mot bakgrund av att de motsatt sig övergång enligt 6 b § lagen (1982:80) om anställningsskydd (LAS) till den nya Polismyndigheten som inleder sin verksamhet den 1 januari 2015. Detta tilläggsuppdrag ska redovisas senast den 1 september 2015. Utredningstiden för hela uppdraget förlängs och uppdraget ska i sin helhet redovisas senast den 1 november 2015.

Lagstiftningskedjan

Laddar...