Hoppa till huvudinnehåll
Kommittédirektiv från Socialdepartementet

Tillgänglig och säker information i hälso- och sjukvård och socialtjänst Dir. 2013:125

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

En särskild utredare ska se över ändamålsenlighet och ansvarsfördelning när det gäller tillhandahållande och utformning av it-stöd för personal, vård- och omsorgsgivare och andra aktörer inom hälso- och sjukvård och socialtjänsten. Uppdraget ska slutredovisas i ett betänkande senast den 27 mars 2015.

Lagstiftningskedjan

Laddar...