Hoppa till huvudinnehåll
Kommittédirektiv från Socialdepartementet

Samordnare för en nationell digital infrastruktur i hälso- och sjukvården Dir. 2023:177

Publicerad

Regeringen utser en nationell samordnare som ska bistå med att införa en nationell digital infrastruktur för hälso- och sjukvården. Målet är att hälsodata ska bli tillgängliga i hela vårdkedjan för all vård, såväl kommunal som regional, och för tandvård. Detta oavsett vem som är huvudman.

Ladda ner:

Samordnaren ska

  • informera om regeringens arbete med nationell digital infrastruktur, och genom nära dialog med kommuner, regioner, privata utförare av hälso- och sjukvård och tandvård samt Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), patientföreträdare och andra berörda aktörer förbereda för införandet av en nationell digital infrastruktur.

Samordnaren ska delredovisa arbetet senast den 1 maj 2024 slutredovisa senast den 1 januari 2026.

Laddar...