Hoppa till huvudinnehåll
Kommittédirektiv från Justitiedepartementet

Tilläggsdirektiv till Utredningen om renodling av polisens arbetsuppgifter (Ju 2014:07) Dir. 2015:3

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Tilläggsdirektiv med ändring i uppdraget till Utredningen om renodling av polisens arbetsuppgifter (Ju 2014:07)

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

Riksdagsbeslut (1 st)

Laddar...