Statens offentliga utredningar från Justitiedepartementet

Med fokus på kärnuppgifterna – En angelägen anpassning av Polismyndighetens uppgifter på djurområdet SOU 2015:3

Publicerad Uppdaterad

Utredningen föreslår att en rad administrativa och praktiska arbetsuppgifter rörande djur flyttas från Polismyndigheten till länsstyrelserna.

Ladda ner:

Enligt utredningen ska poliser i princip endast utföra sådana arbetsuppgifter på djurområdet som kräver den särskilda yrkesutbildning och kompetens samt de särskilda vålds- och tvångsbefogenheter som de har.

Pressmeddelande: Polisen föreslås få färre arbetsuppgifter rörande djur

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

Riksdagsbeslut (1 st)