Vetenskapligt råd för hållbar utveckling - tilläggsdirektiv till Miljövårdsberedningen (Jo 1968:A) Dir. 2015:78

Publicerad

Ett vetenskapligt råd för hållbar utveckling inrättas inom ramen för Miljövårdsberedningen.

Ladda ner:

Rådet ska vara en arena för dialog mellan regeringen och vetenskapssamhället. Rådet ska bidra med underlag till arbetet med miljö- och hållbarhetsfrågor i ett bredare perspektiv inom Regeringskansliet samt vara en brygga till bredare målgrupper genom ett utåtriktat arbetssätt. I rådets uppdrag ingår också att arbeta med frågor om forskning kring miljö, hållbar utveckling och framtidsfrågor i ett nationellt och internationellt perspektiv.