Hoppa till huvudinnehåll

Tilläggsdirektiv till Klimatanpassningsutredningen

Publicerad

Beslut vid regeringssammanträde den 29 september 2016

Ladda ner:

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 12 november 2015 kommittédirektiv om ett stärkt arbete för anpassning till ett förändrat klimat (dir. 2015:115). Enligt utredningens direktiv skulle uppdraget redovisas senast den 28 februari 2017.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 31 maj 2017.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • Vem har ansvaret?

    Klimatanpassningsutredningen har överlämnat sitt betänkande Vem har ansvaret? till regeringen.

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

Laddar...