Hoppa till huvudinnehåll
Kommittédirektiv från Socialdepartementet

Inrättande av en jämställdhetsmyndighet

Publicerad

En särskild utredare ska förbereda och genomföra bildandet av en ny myndighet för uppföljning, analys, samordning och stöd på jämställdhetspolitikens område.

Ladda ner:

Utredaren ska bland annat bemanna myndigheten och lämna förslag till instruktion och regleringsbrev. Myndigheten ska vara lokaliserad i Göteborg och vara en enrådighetsmyndighet med insynsråd. Myndigheten ska kunna inleda sin verksamhet den 1 januari 2018.


Myndighetens uppgifter är att:
• bidra till en strategisk, sammanhållen och hållbar styrning och ett effektivt genomförande av jämställdhetspolitiken,
• ansvara för uppföljning, analys, samordning och stöd utifrån de jämställdhetspolitiska målen,
• fördela bidrag till jämställdhetsprojekt och kvinnors organisering,
• samordna, genomföra och följa upp den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor, inklusive hedersrelaterat våld och förtryck,
• i övrigt bistå regeringen, till exempel i det internationella samarbetet på området.


Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 december 2017.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition

Laddar...