Kommittédirektiv från Socialdepartementet

Tilläggsdirektiv till Utredningen för inrättande av en jämställdhetsmyndighet Dir.2017:36

Publicerad

Jämställdhetsmyndighetens uppdrag bör omfatta frågor om hedersrelaterat våld och förtryck men det nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck vid Länsstyrelsen i Östergötlands län bör fortsätta till och med utgången av 2020.

Ladda ner:

Den 14 december 2016 gav regeringen en särskild utredare i uppdrag att förbereda och genomföra bildandet av en jämställdhetsmyndighet. I uppdraget ingick att överföra vissa nationella uppdrag till jämställdhetsmyndigheten, bland annat från Länsstyrelsen i Östergötlands län. Regeringen bedömer att den verksamhet som på regeringens uppdrag har utvecklats inom det nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck vid Länsstyrelsen i Östergötlands län bör fortsätta till och med utgången av 2020.

Regeringen bedömer att även Jämställdhetsmyndighetens uppdrag bör omfatta frågor om hedersrelaterat våld och förtryck. Detta bör tydligt framgå av instruktionen. I myndighetens uppdrag bör det vidare ingå att synliggöra och motverka de särskilda mekanismer som ligger bakom hedersrelaterat våld och förtryck. Jämställdhetsmyndigheten bör, enligt riksdagen, särskilt inrikta sig på övergripande nationell kunskapsutveckling och strategiska, övergripande frågor så att myndighetens verksamhet och det uppdrag som utförs av Länsstyrelsen i Östergötlands län kan komplettera varandra.

Mot denna bakgrund ska utredningen inte överföra det nationella uppdrag om hedersrelaterat våld och förtryck som Länsstyrelsen i Östergötlands län har. Däremot ska utredningen förbereda och genomföra bildandet av en jämställdhetsmyndighet som ska ha ett nationellt ansvar för frågor om hedersrelaterat våld och förtryck.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition