Hoppa till huvudinnehåll

Tilläggsdirektiv till Kommittén om inrättande av en delegation mot segregation (Ku 2017:01) Dir. 2017:53

Publicerad

Regeringen beslutade den 23 mars 2017 kommittédirektiv om inrättande av en delegation mot segregation (dir. 2017:33). En särskild utredare fick i och med detta i uppdrag att förbereda och genomföra bildandet av en ny myndighet med namnet Delegationen mot segregation. Uppdraget utvidgas nu på så sätt att utredaren under 2017 även ska besluta om utbetalning av bidrag för utvecklingsarbete, nätverk och erfarenhetsutbyten i syfte att lyfta socialt utsatta områden och bryta segregationsmekanismer strukturellt.

Ladda ner:

Med ändring av tidigare beslut ska utredaren senast den 1augusti 2017 lämna förslag till anslag, verksamhetsplan och budget för myndigheten för 2018 samt budgetunderlag för verksamhetsåren 2019–2021. Vidare ska utredaren senast den 1 september 2017 lämna förslag till instruktion och regleringsbrev. Något förslag till arbetsordning behöver inte lämnas. Beslutet ändras också på så vis att utredningstiden förlängs. Uppdraget ska slutredovisas senast den 29 december 2017.

 

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

  • Tilläggsdirektiv till Kommittén om inrättande av en delegation mot segregation (Ku 2017:01)

    Regeringen beslutade den 23 mars 2017 kommittédirektiv om inrättande av en delegation mot segregation (dir. 2017:33). En särskild utredare fick i och med detta i uppdrag att förbereda och genomföra bildandet av en ny myndighet med namnet Delegationen mot segregation. Uppdraget utvidgas nu på så sätt att utredaren under 2017 även ska besluta om utbetalning av bidrag för utvecklingsarbete, nätverk och erfarenhetsutbyten i syfte att lyfta socialt utsatta områden och bryta segregationsmekanismer strukturellt.

  • Inrättande av en delegation mot segregation

    En särskild utredare ska förbereda och genomföra bildandet av en ny myndighet med namnet Delegationen mot segregation. Myndigheten ska ha i uppgift att bidra till att lyfta socialt utsatta områden och bryta segregationsmekanismer strukturellt. I utredarens uppdrag ingår att bemanna myndigheten, lämna förslag till instruktion, regleringsbrev och övriga nödvändiga interna styrdokument för myndighetens verksamhet. Uppdraget ska slutredovisas senast den 30 september 2017.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition

Laddar...