Hoppa till huvudinnehåll
Kommittédirektiv från Finansdepartementet

Ett upphandlat fondtorg för premiepension Dir. 2018:57

Publicerad

Ladda ner:

En särskild utredare ska ta fram förslag till regelverk för ett
upphandlat fondtorg för premiepension. I uppdraget ingår även
att ta fram förslag till en lag som reglerar en ny myndighet som
ska ha till uppgift att upphandla fonder och förvalta fondtorget.
Utredaren ska därefter förbereda och genomföra bildandet av den
nya myndigheten.

Uppdraget att utforma ett regelverk för ett upphandlat
fondtorg för premiepension och regleringen av den nya myndigheten
ska redovisas senast den 1 november 2019. Uppdraget att
inrätta den nya myndigheten med ansvar för fondtorget för
premiepension, som ska kunna inleda sin verksamhet den 1 september 2020, ska redovisas senast den 31 augusti 2020.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (5 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • Ett bättre premiepensionssystem

    En utredning har föreslagit regler för ett upphandlat fondtorg för premiepension. Utredningen har också föreslagit en lag som reglerar en ny myndighet som ska upphandla fonder och förvalta fondtorget.

Lagrådsremiss (1 st)

  • Ett bättre premiepensionssystem

    I lagrådsremissen föreslår regeringen mål för premiepensionssystemet samt en pålitlig och säker valmiljö som ska vägleda pensionssparare att utifrån kunskap och intresse göra egna val av fonder.

Proposition (1 st)

  • Ett bättre premiepensionssystem

    Regeringen föreslår mål för premiepensionssystemet och en pålitlig och säker valmiljö som ska vägleda pensionssparare i att utifrån kunskap och intresse göra egna val av fonder.

Laddar...