Hoppa till huvudinnehåll
Kommittédirektiv från Socialdepartementet

Tilläggsdirektiv till Utredningen om ett upphandlat fondtorg för premiepension (Fi 2018:06) Dir. 2019:56

Publicerad

Regeringen har tidigare uppdragit åt en utredare att utreda ett fondtorg för premiepensioner. Nu förlängs uppdraget och tidpunkten för genomförandet senareläggs.

Ladda ner:

Genomförandet senareläggs

Utredningen skulle förbereda och genomföra så att den nya myndigheten skulle kunna börja sin verksamhet den 1 september 2020. Uppdraget ändras nu så att den nya myndighetens verksamhet ska kunna börja den 1 januari 2021.

Redovisningen senareläggs

Enligt direktivet skulle uppdraget att inrätta den nya myndigheten ha redovisats senast den 31 augusti 2020. Inrättandet av den nya myndigheten ska nu dock redovisas senast den 31 december 2020.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (5 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • Ett bättre premiepensionssystem

    En utredning har föreslagit regler för ett upphandlat fondtorg för premiepension. Utredningen har också föreslagit en lag som reglerar en ny myndighet som ska upphandla fonder och förvalta fondtorget.

Lagrådsremiss (1 st)

  • Ett bättre premiepensionssystem

    I lagrådsremissen föreslår regeringen mål för premiepensionssystemet samt en pålitlig och säker valmiljö som ska vägleda pensionssparare att utifrån kunskap och intresse göra egna val av fonder.

Proposition (1 st)

  • Ett bättre premiepensionssystem

    Regeringen föreslår mål för premiepensionssystemet och en pålitlig och säker valmiljö som ska vägleda pensionssparare i att utifrån kunskap och intresse göra egna val av fonder.

Laddar...