Hoppa till huvudinnehåll
Kommittédirektiv från Socialdepartementet

Tilläggsdirektiv till Utredningen om ett upphandlat fondtorg för premiepension Dir. 2021:105

Publicerad

Ändring i och förlängd tid för uppdraget.

Ladda ner:

Utredningstiden förlängs. Den nya nämndmyndigheten ska, med förbehåll för riksdagens beslut i nödvändiga delar, inleda sin verksamhet den 1 juni 2022. Uppdraget ska slutredovisas senast den 30 juni 2022. Den nya nämndmyndigheten ska heta Fondtorgsnämnden. Lokaliseringsorten ska vara Botkyrka.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (5 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • Ett bättre premiepensionssystem

    En utredning har föreslagit regler för ett upphandlat fondtorg för premiepension. Utredningen har också föreslagit en lag som reglerar en ny myndighet som ska upphandla fonder och förvalta fondtorget.

Lagrådsremiss (1 st)

  • Ett bättre premiepensionssystem

    I lagrådsremissen föreslår regeringen mål för premiepensionssystemet samt en pålitlig och säker valmiljö som ska vägleda pensionssparare att utifrån kunskap och intresse göra egna val av fonder.

Proposition (1 st)

  • Ett bättre premiepensionssystem

    Regeringen föreslår mål för premiepensionssystemet och en pålitlig och säker valmiljö som ska vägleda pensionssparare i att utifrån kunskap och intresse göra egna val av fonder.

Laddar...