Hoppa till huvudinnehåll
Kommittédirektiv från Finansdepartementet

Tilläggsdirektiv till Kommunutredningen Dir. 2019:12

Publicerad

Ladda ner:

Förlängd tid för uppdraget
Regeringen beslutade den 9 februari 2017 kommittédirektiv om
att ge en parlamentariskt sammansatt kommitté i uppdrag att
utarbeta en strategi för att stärka kommunernas kapacitet att
fullgöra sina uppgifter och hantera sina utmaningar (dir.
2017:13). Enligt direktiven skulle uppdraget redovisas senast den
15 oktober 2019.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas
senast den 28 februari 2020.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

Laddar...