Statens offentliga utredningar från Finansdepartementet

Starkare kommuner – med kapacitet att klara välfärdsuppdraget SOU 2020:8

Publicerad

Kommunutredningen har i dag överlämnat sitt slutbetänkande till regeringen.

Ladda ner:

Utredningen har haft i uppdrag att utarbeta en strategi för att stärka kommunernas kapacitet att fullgöra sina uppgifter och hantera sina utmaningar.