Kommittédirektiv från Utbildningsdepartementet

Tilläggsdirektiv till Utredningen om konfessionella inslag i skolväsendet Dir. 2019:25

Publicerad

Uppdraget utvidgas och utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 19 december 2019.

Ladda ner:

Utredaren ska nu även:

  • lämna sådana författningsförslag som behövs för att ett etableringsstopp för fristående skolor med konfessionell inriktning ska kunna införas, och
  • analysera och redovisa vilka eventuella konsekvenser dessa författningsändringar kan få, bl.a. i förhållande till grundlag, EU-rätten och Sveriges internationella åtaganden samt för befintliga fristående skolor med konfessionell inriktning.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (3 st)

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • Nya regler för skolor med konfessionell inriktning

    I detta betänkande redovisas uppdraget att analysera regelverket för konfessionella inslag i skolväsendet. Utredningen lämnar även förslag för att ett etableringsstopp för fristående skolor med konfessionell inriktning ska kunna införas.

Lagrådsremiss (2 st)

Proposition (1 st)