Kommittédirektiv från Justitiedepartementet

Tilläggsdirektiv till Terroristbrottsutredningen (Ju 2017:03) Dir. 2019:33

Publicerad

Förlängd tid för uppdraget

Ladda ner:

Uppdraget ska i stället redovisas senast den 31 oktober 2019.

Pressmeddelande: Terroristbrottsutredningen får förlängd utredningstid

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (5 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

  • En samlad straffrättslig terrorismlagstiftning

    Det finns i dag tre lagar som reglerar brott kopplade till terrorism. För att göra regleringen mer ändamålsenlig, effektiv och överskådlig föreslår regeringen en ny terroristbrottslag.

Proposition (1 st)

  • En samlad straffrättslig terrorismlagstiftning

    Det finns i dag tre lagar som reglerar brott kopplade till terrorism. För att göra regleringen mer ändamålsenlig, effektiv och överskådlig föreslår regeringen en ny terroristbrottslag.

Svensk författningssamling (34 st)