Hoppa till huvudinnehåll
Kommittédirektiv från Socialdepartementet

Översyn av vissa frågor på tobaksområdet

Publicerad

En särskild utredare ska se över vissa frågor på tobaksområdet. Meningen är att säkra en sammanhållen och systematisk reglering av tobak, e-cigaretter och påfyllnadsbehållare samt tobaksfria nikotinprodukter och – om det behövs – tobaks- och nikotinfria produkter som används som tobaksvaror.

Ladda ner:

Omfattar dagens och framtidens produkter

Regleringen består av produkter som idag finns i Sverige. Den omfattar också nya produkter som liknar tobak och som kan komma att finnas i framtiden.

Folkhälsan ska skyddas

Förslag till reglering ska skydda folkhälsan och framför allt skydda barn och unga mot skadliga effekter.

Utredaren ska bland annat:

 • analysera de svenska reglerna om marknadsföring och sponsring av tobak, e-cigaretter och påfyllningsbehållare,
 • analysera och ta ställning till om regelverket kring e-cigaretter och påfyllningsbehållare bör skärpas,
 • analysera och ta ställning till hur tobaksfria nikotinprodukter bör regleras,
 • analysera behovet av en reglering av tobaks- och nikotinfria produkter som används på ett likartat sätt som tobaksvaror och, om det bedöms lämpligt, lämna förslag på sådan reglering,
 • föreslå nödvändiga författningsändringar.

Utredsaren ska också analysera hur den svenska regleringen om marknadsföring och sponsring av tobaksvaror, e-cigaretter och påfyllningsbehållare förhåller sig till  EU:s regler.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 mars 2021.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

 • Översyn av vissa frågor på tobaksområdet

  En särskild utredare ska se över vissa frågor på tobaksområdet. Meningen är att säkra en sammanhållen och systematisk reglering av tobak, e-cigaretter och påfyllnadsbehållare samt tobaksfria nikotinprodukter och – om det behövs – tobaks- och nikotinfria produkter som används som tobaksvaror.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

 • Hårdare regler för nya nikotinprodukter

  Utredningen om översyn av vissa frågor på tobaksområdet anser att den svenska strategin på tobaksområdet bör ha som övergripande mål att begränsa all användning av nikotin.

Lagrådsremiss (1 st)

 • Hårdare regler för nya nikotinprodukter

  Regeringen föreslår en ny lag om tobaksfria nikotinprodukter. Lagen ska begränsa hälsorisker och olägenheter som är förenade med bruk av sådana produkter. Förslagen omfattar också sådana nikotinprodukter som ännu inte har tagits fram.

Proposition (1 st)

 • Hårdare regler för nya nikotinprodukter

  Regeringen föreslår en ny lag om tobaksfria nikotinprodukter. Lagen innehåller bestämmelser om produktanmälan, produktkrav, försäljning och marknadsföring av tobaksfria nikotinprodukter och ska begränsa hälsorisker och olägenheter som är förenade med bruk av sådana produkter.

Riksdagsbeslut

Laddar...