Lagrådsremiss från Socialdepartementet

Hårdare regler för nya nikotinprodukter

Publicerad

Regeringen föreslår en ny lag om tobaksfria nikotinprodukter. Lagen ska begränsa hälsorisker och olägenheter som är förenade med bruk av sådana produkter. Förslagen omfattar också sådana nikotinprodukter som ännu inte har tagits fram.

Ladda ner:

De föreslagna ändringarna innebär att marknadsföringsreglerna på tobaksområdet förtydligas.

Regeringen föreslår ett förbud mot sådna tillsatser i e-vätskor som ger en tydligt märkbar doft eller smak av annat än tobak. De vätskor för e-cigaretter som redan finns på den svenska marknaden får dock finnas kvar till den 1 januari 2023.

Regeringen föreslår att snusliknande produkter ibland ska jämställas med livsmedel.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

 • Översyn av vissa frågor på tobaksområdet

  En särskild utredare ska se över vissa frågor på tobaksområdet. Meningen är att säkra en sammanhållen och systematisk reglering av tobak, e-cigaretter och påfyllnadsbehållare samt tobaksfria nikotinprodukter och – om det behövs – tobaks- och nikotinfria produkter som används som tobaksvaror.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

 • Hårdare regler för nya nikotinprodukter

  Utredningen om översyn av vissa frågor på tobaksområdet anser att den svenska strategin på tobaksområdet bör ha som övergripande mål att begränsa all användning av nikotin.

Lagrådsremiss (1 st)

 • Hårdare regler för nya nikotinprodukter

  Regeringen föreslår en ny lag om tobaksfria nikotinprodukter. Lagen ska begränsa hälsorisker och olägenheter som är förenade med bruk av sådana produkter. Förslagen omfattar också sådana nikotinprodukter som ännu inte har tagits fram.

Proposition (1 st)

 • Hårdare regler för nya nikotinprodukter

  Regeringen föreslår en ny lag om tobaksfria nikotinprodukter. Lagen innehåller bestämmelser om produktanmälan, produktkrav, försäljning och marknadsföring av tobaksfria nikotinprodukter och ska begränsa hälsorisker och olägenheter som är förenade med bruk av sådana produkter.

Riksdagsbeslut