Lagrådsremiss från Socialdepartementet

Fortsatt beredskap genom förlängd giltighet av covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen

Publicerad

Regeringen förslår att giltigheten för Lagen om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 (covid-19-lagen) och Lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen förlängs till utgången av maj 2022. Detta för att säkerställa en fortsatt god beredskap.

Ladda ner:

Regeringen föreslår också att lagarna ändras efter januari 2022. Ändringarna innebär bland annat att bemyndiganden för regeringen att meddela föreskrifter om förbud eller nedstängning tas bort.

Regeringen föreslår också att kraven på smittskyddsåtgärder för serveringsställen anpassas till vad som gäller för de verksamheter som regleras av covid-19-lagen.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition