Departementsserien och promemorior från Socialdepartementet

Promemoria Fortsatt beredskap genom förlängd giltighet av covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen S2021/06915

Publicerad

Regeringskansliet föreslår att covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen förlängs från den 1 februari 2022 till och med den 31 maj 2022. Meningen är att garantera en fortsatt god beredskap för att hantera covid-19-pandemin. Regeringskansliet föreslår också ändringar i de båda lagarna, bland annat att regeringens möjlighet att stänga verksamheter tas bort.

Ladda ner:

Möjlighet till stängning och begränsad storlek på sällskap försvinner

I promemorian föreslår Regeringskansliet ändringar i de båda lagarna.

När det gäller covid-19-lagen innebär ändringarna bland annat att regeringens möjlighet att meddela föreskrifter om att verksamheter behöver stänga tas bort. Detsamma gäller regeringens möjlighet om att förbjuda sällskap av en viss storlek på allmän plats. Därtill tas även kommunernas möjlighet att meddela förbud om att vistas på särskilt angivna platser bort.

Likställda krav på smittskyddsåtgärder

Regeringskansliet föreslår ändringar av lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen, den så kallade serveringslagen. Ändringen innebär att serveringsställen och de verksamheter som träffas av covid-19-lagen framöver kommer att regleras mer lika när det gäller vilka krav på smittskyddsåtgärder som regleras i lag. Även möjligheten för regeringen att meddela föreskrifter om att serveringsställen ska hållas stängda tas bort.

Folkhälsomyndigheten bedömer behovet av lagarna

Regeringskansliet bedömer att det finns behov av att ge Folkhälsomyndigheten i uppdrag att bland annat bedöma behovet av lagarna fram till utgången av januari 2022 men även myndighetens bedömning av behovet av lagarna under våren 2022.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition