Departementsserien och promemorior från Socialdepartementet

Vaccinationsbevis som smittskyddsåtgärd

Publicerad

Regeringskansliet föreslår hur vaccinationsbevis eventuellt kan användas som smittskyddsåtgärd i såväl steg 3 (när det finns deltagartak), som i steg 4 (när deltagartaken tagits bort och flera andra restriktioner har lättats).

Ladda ner:

Det kan finnas skäl att införa ett system med möjlighet att använda vaccinationsbevis. Det skulle kunna vara aktuellt då det av epidemiologiska skäl inte är möjligt att i slutet av september helt ta bort deltagartaken eller begränsa antalet deltagare vid allmänna sammankomster, offentliga tillställningar och platser för privata sammankomster

Tredubbelt deltagartak

I steg 3 föreslår Regeringskansliet att nuvarande deltagartak höjs till det tredubbla om deltagarna har vaccinationsbevis som visar att de är fullvaccinerade mot sjukdomen covid-19.

Inga begränsningar vid vaccinationsbevis

I steg 4 föreslår Regeringskansliet att eventuella deltagarbegränsningar, som ändå kan behövas för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, inte ska gälla om vaccinationsbevis används.
 
Barn under 16 år och personer som på grund av medicinska skäl inte bör vaccinera sig omfattas inte av förslaget.

Beredskap för vaccinationsbevis som smittskyddsåtgärd

Meningen med Regeringskansliets förslag är att få beredskap om det epidemiologiska läget trots allt utvecklas så att vaccinationsbevis behöver användas som en smittskyddsåtgärd. Något datum för ikraftträdande föreslås därför inte.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Vaccinationsbevis som smittskyddsåtgärd

    Regeringskansliet föreslår hur vaccinationsbevis eventuellt kan användas som smittskyddsåtgärd i såväl steg 3 (när det finns deltagartak), som i steg 4 (när deltagartaken tagits bort och flera andra restriktioner har lättats).

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition