Hoppa till huvudinnehåll
Lagrådsremiss från Socialdepartementet

Särskilt förordnande inom hälso- och sjukvården

Publicerad

Regeringen föreslår att patientsäkerhetslagen ändras så att även regioner och kommuner som inte ingår i någon region beslutar om särskilt förordnande att utöva yrke.

Ladda ner:

En upplysning tas också in om i vilka fall en region eller en kommun får besluta om sådana förordnanden.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 mars 2020.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Särskilt förordnande för läkare

    I promemorian föreslår Socialdepartementet ändringar i patientsäkerhetslagen och patientsäkerhetsförordningen. Ändringarna bemyndigar landsting – och kommuner som inte ingår i ett landsting – att i vissa fall förordna icke legitimerad personal att utöva yrke inom hälso- och sjukvården.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

Laddar...