Lagrådsremiss från Socialdepartementet

Ökad tillgänglighet till sprututbytesverksamheter i Sverige

Publicerad

I denna lagrådsremiss läggs förslag som syftar till att förbättra tillgången i hela landet till sprututbyten för personer som injicerar droger. Sprututbyten har bedömts vara ett effektivt redskap i bekämpningen av smittsamma sjukdomar i världen och rekommenderas av myndigheter iSverige och internationellt.

Ladda ner:

Förslagen innebär att

 • ansvaret för sprututbytesverksamheternarenodlas till landstinget som blir ensam huvudman för att ansöka om och att driva verksamheten
 • personer som injicerar droger och har fyllt 18 år ska kunna delta i verksamheten
 • det särskilda kravet på märkning av kanyler och sprutor utdelade via sprututbyten tas bort.

Lagändringarna föreslås träda i kraft 1 mars 2017.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

 • Ökad tillgänglighet till sprututbytesverksamheter i Sverige

  I denna promemoria läggs förslag som ska förbättra tillgången i hela landet till sprututbyten för personer som injicerar droger. Förslagen innebär att ansvaret för sprututbytesverksamheterna renodlas till landstinget som blir ensam huvudman för att ansöka om och att driva verksamheten.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

 • Ökad tillgänglighet till sprututbytesverksamheter i Sverige

  I denna lagrådsremiss läggs förslag som syftar till att förbättra tillgången i hela landet till sprututbyten för personer som injicerar droger. Sprututbyten har bedömts vara ett effektivt redskap i bekämpningen av smittsamma sjukdomar i världen och rekommenderas av myndigheter iSverige och internationellt.

Proposition (1 st)

 • Ökad tillgänglighet till sprututbytesverksamheter i Sverige

  I denna proposition läggs förslag som syftar till att förbättra tillgången i hela landet till sprututbyten för personer som injicerar droger. Sprututbyten har bedömts vara ett effektivt redskap i bekämpningen av smittsamma sjukdomar i världen och rekommenderas av myndigheter i Sverige och internationellt.