Remiss från Socialdepartementet

Remiss Ds 2015:56 Ökad tillgänglighet till sprututbytesverksamheter i Sverige Diarienummer: S2015/07589/FST

Publicerad

Här kan du ta del av till vilka instanser som regeringen har remitterat Ds 2015:56 Ökad tillgänglighet till sprututbytesverksamheter i Sverige.

Ladda ner:

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.