Hoppa till huvudinnehåll
Proposition från Socialdepartementet

Ökad tillgänglighet till sprututbytesverksamheter i Sverige Prop. 2016/17:15

Publicerad

I denna proposition läggs förslag som syftar till att förbättra tillgången i hela landet till sprututbyten för personer som injicerar droger. Sprututbyten har bedömts vara ett effektivt redskap i bekämpningen av smittsamma sjukdomar i världen och rekommenderas av myndigheter i Sverige och internationellt.

Ladda ner:

Förslagen innebär att ansvaret för sprututbytesverksamheterna
renodlas till landstinget som blir ensam huvudman
för att ansöka om och att driva verksamheten.

Det föreslås att personer som injicerar droger och har fyllt 18 år ska kunna delta i verksamheten. Den tidigare åldersgränsen på 20 år sänks alltså till 18 år.

Vidare föreslås att det särskilda kravet på märkning av kanyler och sprutor utdelade via sprututbyten tas bort.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 mars 2017.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Ökad tillgänglighet till sprututbytesverksamheter i Sverige

    I denna promemoria läggs förslag som ska förbättra tillgången i hela landet till sprututbyten för personer som injicerar droger. Förslagen innebär att ansvaret för sprututbytesverksamheterna renodlas till landstinget som blir ensam huvudman för att ansöka om och att driva verksamheten.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

  • Ökad tillgänglighet till sprututbytesverksamheter i Sverige

    I denna lagrådsremiss läggs förslag som syftar till att förbättra tillgången i hela landet till sprututbyten för personer som injicerar droger. Sprututbyten har bedömts vara ett effektivt redskap i bekämpningen av smittsamma sjukdomar i världen och rekommenderas av myndigheter iSverige och internationellt.

Proposition (1 st)

  • Ökad tillgänglighet till sprututbytesverksamheter i Sverige

    I denna proposition läggs förslag som syftar till att förbättra tillgången i hela landet till sprututbyten för personer som injicerar droger. Sprututbyten har bedömts vara ett effektivt redskap i bekämpningen av smittsamma sjukdomar i världen och rekommenderas av myndigheter i Sverige och internationellt.

Laddar...