Lagrådsremiss från Socialdepartementet

Det statliga tandvårdsstödet – förbättrad information, kontroll och uppföljning

Publicerad

I lagrådsremissen föreslås ändringar i lagen (2008:145) om det statliga tandvårdsstödet som innebär en förstärkning av Försäkringskassans nuvarande sanktionsmöjligheter, föreläggande om förhandsprövning och innehållande av ersättning, mot vårdgivare som inte fullgör sina skyldigheter enligt lagen.

Ladda ner:

Dessutom föreslås att Försäkringskassans beslut enligt lagen ska gälla omedelbart. Vidare redovisas bl.a. regeringens bedömningar beträffande det fortsatta arbetet med ett förbättrat statligt tandvårdsstöd.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2017.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • Ett tandvårdsstöd för alla - Fler och starkare patienter

    Utredningens uppdrag har varit att genomföra en samlad utvärdering av 2008 års tandvårdsreform, med tonvikt på frågor om information om tandvårdsstödet, besöksfrekvenser i tandvården, prisjämförelsetjänsten för tandvård samt uppföljning och kontroll.

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

  • Det statliga tandvårdsstödet – förbättrad information, kontroll och uppföljning

    I propositionen föreslås ändringar i lagen om statligt tandvårdsstöd som innebär en förstärkning av Försäkringskassans nuvarande sanktionsmöjligheter, föreläggande om förhandsprövning och innehållande av ersättning, mot vårdgivare som inte fullgör sina skyldigheter enligt lagen. Dessutom föreslås att Försäkringskassans beslut i ärenden om statligt tandvårdsstöd ska gälla omedelbart.