Hoppa till huvudinnehåll
Kommittédirektiv från Socialdepartementet

Tilläggsdirektiv till Utredningen om bostadsbidrag och underhållsstöd Dir. 2020:14

Publicerad

Regeringen uppdrar åt utredaren att också utreda hur man kan förtydliga hur underhållsstödets särskilda skäl kan tillämpas. Detta så att de – utifrån regleringens syfte – får ett vidare tillämpningsområde.

Ladda ner:

Tilläggsuppdraget ska redovisas senast den 10 juni 2020.

Tiden för det ursprungliga uppdraget förlängs till den 1 mars 2021.

 

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (4 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • Träffsäkert

    Utredningen om bostadsbidrag och underhållsstöd – minskad skuldsättning och ökad träffsäkerhet (BUMS) har sett över reglerna om bostadsbidrag och underhållsstöd för att öka träffsäkerheten och minska skuldsättningen.

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

  • Justerad indragningsbestämmelse inom underhållsstödet

    Regeringen föreslår att underhållsstöd dras in om den bidragsskyldiga föräldern under tolv månader har fullgjort sin betalningsskyldighet. Den tid som den bidragsskyldiga föräldern ska fullgöra sin betalningsskyldighet förlängs alltså med sex månader.

Laddar...