Hoppa till huvudinnehåll
Kommittédirektiv från Finansdepartementet

Nytt miljöstyrande system för godstransporter på väg Dir. 2020:38

Publicerad

En särskild utredare ska undersöka hur ett nytt miljöstyrande system för godstransporter på väg kan utformas.

Ladda ner:

Syftet med utredningen är att undersöka olika frågor kring utformningen av ett nytt miljöstyrande system som ett alternativ till den eurovinjettavgift som i dag betalas för tunga godstransporter. Ett nytt system kan bland annat bidra till att miljö- och klimatmålen nås och bidra till förbättrad kontroll av regelefterlevnaden av yrkestrafiken.

Utredaren ska bl.a.

  • analysera olika alternativ till den nuvarande eurovinjettavgiften,
  • analysera och lämna förslag kring hur tekniska system och information från ett nytt system skulle kunna användas för att skapa förbättrade möjligheter till kontroll av andra regelverk för yrkestrafiken,
  • utreda och lämna förslag på hur ett nytt system bör avgränsas och differentieras geografiskt,
  • analysera hur en differentiering utifrån fordonsegenskaper kan utformas för att bidra till ökad miljöstyrning,
  • analysera om det är möjligt och lämpligt att kombinera ett avståndsbaserat system med ett system för återbetalning av bränsleskatt, och
  • analysera om ett avståndsbaserat system skulle kunna spela en roll i samband med tillträdeskontroll och debitering av kostnader för elvägar.

Uppdraget ska redovisas senast den 30 september 2021.

 

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition

Laddar...