Hoppa till huvudinnehåll
Kommittédirektiv från Socialdepartementet

Begränsning av privata sjukvårdsförsäkringars påverkan på offentligt finansierad hälso- och sjukvård Dir. 2020:83

Publicerad

En särskild utredare ska beskriva privata sjukvårdsförsäkringars påverkan på offentligt finansierad hälso- och sjukvård. Utredaren ska föreslå åtgärder som ska se till att patienter med privat sjukvårdsförsäkring inte får snabbare tillgång till vård eller bättre vård i den offentligt finansierade hälso- och sjukvården framför patienter utan försäkring. Detta ska säkerställa att alla patienter i den offentligt finansierade hälso- och sjukvården får vård på lika villkor.

Ladda ner:

Begränsad möjlighet sluta avtal

Utredaren ska föreslå en författning som begränsar regionernas möjlighet att sluta avtal om att de som har privat sjukvårdsförsäkring genom får vård inom offentligt finansierad vård.


Utredaren ska:

 • Beskriva de undanträngningseffekter eller risker för sådana effekter som privata sjukvårdsförsäkringar har lett till inom hälso- och sjukvården,
 • föreslå författningsförslag, eller andra åtgärder som utredaren finner motiverade, som i möjligaste mån säkerställer att patienter med privata sjukvårdsförsäkringar inte får snabbare tillgång till vård eller bättre vård i den offentligt finansierade hälso- och sjukvården framför patienter utan sådana försäkringar, och
 • lämna ett författningsförslag som innebär begränsningar av hur hälso- och sjukvårdsverksamhet som bedrivs enligt avtal med regionen får finansieras.

Uppdraget ska redovisas senast den 30 september 2021.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

 • Begränsning av privata sjukvårdsförsäkringars påverkan på offentligt finansierad hälso- och sjukvård

  En särskild utredare ska beskriva privata sjukvårdsförsäkringars påverkan på offentligt finansierad hälso- och sjukvård. Utredaren ska föreslå åtgärder som ska se till att patienter med privat sjukvårdsförsäkring inte får snabbare tillgång till vård eller bättre vård i den offentligt finansierade hälso- och sjukvården framför patienter utan försäkring. Detta ska säkerställa att alla patienter i den offentligt finansierade hälso- och sjukvården får vård på lika villkor.

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

 • Ökad kontroll i hälso- och sjukvården

  När regioner ingår avtal med privata vårdgivare, som även har andra uppdragsgivare, föreslår regeringen att man bland annat ska säkra att vårdgivarens övriga uppdrag inte på ett negativt sätt påverkar de uppgifter som regionen har lämnat.

Proposition (1 st)

 • Ökad kontroll i hälso- och sjukvården

  När regioner ingår avtal med privata vårdgivare, som utöver regionen har ytterligare uppdragsgivare, föreslår regeringen att det i avtalet ska framgå hur man ska säkra att vårdgivarens övriga uppdrag inte negativt påverkar hur man utför de uppgifter som regionen har lämnat och hur detta följas upp. Meningen är att säkra en god och patientsäker vård ifall då en privat vårdgivare bedriver både offentligfinansierad och privatfinansierad vård.

Riksdagen

Laddar...