Hoppa till huvudinnehåll
Departementsserien och promemorior från Socialdepartementet

Regler om privata sjukvårdsförsäkringar inom den offentligt finansierade hälso- och sjukvården Ds 2022:15

Publicerad

Regler om privata sjukvårdsförsäkringar inom den offentligt finansierade hälso- och sjukvården (Ds 2022:15) innehåller förslag på reglering av privata sjukvårdsförsäkringar inom den helt eller delvis offentligt finansierade vården.

Ladda ner:

Förslagen ska komplettera de författningsförslag som har lagts fram i betänkandet Reglering av privata sjukvårdsförsäkringar – ökad kunskap och kontroll (SOU 2021:80).

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

  • Begränsning av privata sjukvårdsförsäkringars påverkan på offentligt finansierad hälso- och sjukvård

    En särskild utredare ska beskriva privata sjukvårdsförsäkringars påverkan på offentligt finansierad hälso- och sjukvård. Utredaren ska föreslå åtgärder som ska se till att patienter med privat sjukvårdsförsäkring inte får snabbare tillgång till vård eller bättre vård i den offentligt finansierade hälso- och sjukvården framför patienter utan försäkring. Detta ska säkerställa att alla patienter i den offentligt finansierade hälso- och sjukvården får vård på lika villkor.

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

  • Ökad kontroll i hälso- och sjukvården

    När regioner ingår avtal med privata vårdgivare, som även har andra uppdragsgivare, föreslår regeringen att man bland annat ska säkra att vårdgivarens övriga uppdrag inte på ett negativt sätt påverkar de uppgifter som regionen har lämnat.

Proposition (1 st)

  • Ökad kontroll i hälso- och sjukvården

    När regioner ingår avtal med privata vårdgivare, som utöver regionen har ytterligare uppdragsgivare, föreslår regeringen att det i avtalet ska framgå hur man ska säkra att vårdgivarens övriga uppdrag inte negativt påverkar hur man utför de uppgifter som regionen har lämnat och hur detta följas upp. Meningen är att säkra en god och patientsäker vård ifall då en privat vårdgivare bedriver både offentligfinansierad och privatfinansierad vård.

Riksdagen

Laddar...