Departementsserien och promemorior från Socialdepartementet

Regler om privata sjukvårdsförsäkringar inom den offentligt finansierade hälso- och sjukvården Ds 202215

Publicerad

Regler om privata sjukvårdsförsäkringar inom den offentligt finansierade hälso- och sjukvården (Ds 2022:15) innehåller förslag på reglering av privata sjukvårdsförsäkringar inom den helt eller delvis offentligt finansierade vården.

Ladda ner:

Förslagen ska komplettera de
författningsförslag som har lagts fram i betänkandet Reglering av
privata sjukvårdsförsäkringar – ökad kunskap och kontroll (SOU
2021:80).

Genvägar