Hoppa till huvudinnehåll
Kommittédirektiv från Kulturdepartementet

Personuppgiftsbehandling i ärenden om stöd till det civila samhället Dir. 2020:113

Publicerad

En särskild utredare ska analysera frågor om personuppgiftsbehandling och sekretess i ärenden om stöd till det civila samhället, inklusive trossamfunden. Med trossamfund avses i dessa direktiv de trossamfund som omfattas av lagen (1999:932) om stöd till trossamfund.

Ladda ner:

Utredaren ska bl.a.

 • analysera vilka personuppgifter som kan komma att behandlas i ärenden om stöd till det civila samhället inklusive trossamfunden,
 • analysera behovet av kompletterande bestämmelser för att nödvändig personuppgiftsbehandling ska kunna ske,
 • ta ställning till om det ska ställas krav på att en revisor granskar trossamfundens uppgifter om antal betjänade som är bosatta i Sverige och hur ett sådant krav ska utformas,
 • analysera behovet av och konsekvenserna av att införa bestämmelser om sekretess, och
 • lämna nödvändiga författningsförslag.

Uppdraget ska redovisas senast den 1 augusti 2021.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

 • Rätt mottagare

  Slutbetänkande av Utredningen om granskning av stöd till civilsamhället.

 • Rätt mottagare Demokrativillkor och integritet

  Regeringen beslutade den 29 oktober 2020 att ge en särskild utredare i uppdrag att analysera frågor om personuppgiftsbehandling och sekretess i ärenden om stöd till det civila samhället, inklusive trossamfunden (dir. 2020:113).

Lagrådsremiss

Proposition

Laddar...