Hoppa till huvudinnehåll
Kommittédirektiv från Kulturdepartementet

Återstart för kulturen – återhämtning och utveckling efter coronapandemin Dir. 2020:143

Publicerad

En särskild utredare ska, med anledning av covid-19-pandemin, sammanfatta de konsekvenser pandemin inneburit och alltjämt innebär för kultursektorn och analysera vilka lärdomar som kan dras av dessa. Syftet är att bidra till att skapa goda förutsättningar för kultursektorns återstart och utveckling samt möjliggöra att Sverige har ett starkt, hållbart och oberoende kulturliv i alla delar av landet.

Ladda ner:

Utredaren ska bl.a.

 • analysera kultursektorns förutsättningar för att återhämta sig och vid
  behov lämna förslag på åtgärder som kan bidra till att kultursektorn
  lättare kan återstarta, återhämta sig och utvecklas under och efter
  pandemin så att kulturen har förutsättningar att vara en stark och
  oberoende kraft i samhällsutvecklingen,
 • synliggöra nya initiativ för att tillgängliggöra kultur som har etablerats eller utvecklats under pandemin och som har potential att positivt bidra till att nå de nationella kulturpolitiska målen och vid behov föreslå åtgärder för att stärka sådana initiativ, och
 • identifiera strukturella problem inom landets kultursektor och kulturella infrastruktur som har synliggjorts till följd av pandemin och vid behov föreslå åtgärder för att stärka kultursektorns hållbarhet.

Uppdraget ska redovisas senast den 30 juni 2021.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

 • Från kris till kraft

  Utredningen återstart för kulturen föreslår i detta betänkande insatser som dels stärker förutsättningarna för kulturens återstart och utveckling under och efter covid-19-pandemin, dels möjliggör ett starkt, hållbart och oberoende kulturliv i alla delar av Sverige.

Lagrådsremiss

Proposition

Laddar...