Hoppa till huvudinnehåll
Remiss från Kulturdepartementet

Remiss av SOU 2021:77 Från kris till kraft. Återstart för kulturen Diarienummer: Ku2021/02071

Publicerad

Här kan du ta del av till vilka instanser regeringen har remitterat SOU 2021:77 Från kris till kraft. Återstart för kulturen.

Remissinstanser:

Remissvar:

Sista dag att svara på remissen är den 16 februari 2022.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.

Laddar...