Hoppa till huvudinnehåll
Statens offentliga utredningar från Finansdepartementet

Korttidsarbete under pandemin – en utvärdering av stödets betydelse SOU 2022:30

Publicerad

Kommittén om stöd vid korttidsarbete har överlämnat sitt delbetänkande till regeringen.

Ladda ner:

Stödet vid korttidsarbete har varit en av regeringens viktigare åtgärder
för att lindra effekterna för näringsliv, sysselsättning och samhällsekonomin av spridningen av sjukdomen covid-19. Regelverket har under pandemin tillämpats för första gången. Det har vidare kommit att tillämpas i en omfattning som inte förutsågs när lagstiftningen ursprungligen togs fram. En kommitté har haft i uppdragatt se över stödet vid korttidsarbete. 

I delbänkandet redovisas den del av uppdraget som handlar om att utvärdera stödets betydelse för att lindra effekterna av pandemin. Uppdraget i övrigt ska redovisas senast den 30 november 2022.

Beställ tryckta exemplar

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

Lagrådsremiss

Proposition

Laddar...