Hoppa till huvudinnehåll

En effektivisering och utveckling av Sveriges arbete för ansvarsfull och minskad antibiotikaanvändning i djurhållningen globalt Dir. 2021:33

Publicerad

En särskild utredare ska beskriva och utvärdera Sveriges arbete med att få till stånd en mer ansvarsfull och minskad antibiotikaanvändning i djurhållningen globalt och vid behov föreslå åtgärder i syfte att effektivisera och utveckla arbetet.

Ladda ner:

Utvärderingen ska omfatta Sveriges internationella arbete liksom sådana initiativ på nationell nivå som skulle kunna få effekt, direkt eller indirekt, på antibiotikaanvändningen i djurhållningen globalt. I uppdraget ingår också att analysera de samarbeten som svenska aktörer finns representerade i samt de strategier som Sverige har använt sig av för påverkansarbete. Utredaren ska lämna förslag på hur Sverige bättre kan agera internationellt. Utredaren ska inte lämna förslag på skatteområdet.

Utredaren ska bl.a.

 • kartlägga svenska aktörers insatser för en ansvarsfull och minskad
  antibiotikaanvändning inom djurhållningen globalt,
 • analysera insatsernas effektivitet och bedöma vilka initiativ som kan få
  störst utväxling i förhållande till insatta medel och resurser, och
 • lämna förslag till åtgärder som generellt skulle kunna effektivisera och
  utveckla Sveriges arbete ytterligare för en ansvarsfull och minskad
  antibiotikaanvändning inom djurhållningen globalt.

Uppdraget ska redovisas senast den 30 juni 2022.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

 • Friska djur behöver inte antibiotika – bättre verkan genom internationell påverkan

  Regeringen beslutade 20 maj 2021 att ge en särskild utredare i uppdrag att beskriva och utvärdera Sveriges arbete med att få till stånd en mer ansvarsfull och minskad antibiotikaanvändning i djurhållningen globalt och vid behov föreslå åtgärder i syfte att effektivisera och utveckla arbetet. Den 1 augusti överlämnade utredningen sitt betänkande: Friska djur behöver inte antibiotika – bättre verkan genom internationell påverkan (SOU 2022:43).

Lagrådsremiss

Proposition

Laddar...