Kommittédirektiv från Utrikesdepartementet

Tilläggsdirektiv till Granskningskommissionen avseende två konsulära ärenden (UD 2021:01) Dir. 2022:5

Publicerad

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 31 oktober 2022.

Ladda ner:

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition