Hoppa till huvudinnehåll
Lagrådsremiss från Utrikesdepartementet

Sekretess hos den kommission som inrättats för att granska arbetet med att uppnå frigivning av Dawit Isaak och Gui Minhai

Publicerad

Ladda ner:

Regeringen föreslår en ändring i offentlighets- och sekretesslagen som innebär att uppgifter om en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden omfattas av sekretess hos den kommission som inrättats för att granska regeringens, Utrikesdepartementets och utlandsmyndig-heternas arbete med att uppnå frigivning av Dawit Isaak och Gui Minhai.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 15 december 2021.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • Granskning av arbetet med att försöka uppnå frigivning av Dawit Isaak och Gui Minhai

    Regeringen beslutade den 10 juni 2021, efter tillkännagivande från riksdagen, att tillsätta en kommission med uppdrag att granska och utvärdera regeringens, Utrikesdepartementets och utlandsmyndigheternas arbete med att uppnå frigivning av Dawit Isaak och Gui Minhai. Kommissionen ska vidare bedöma om det finns behov av förändringar i regeringens och utrikesförvaltningens arbete och vid behov föreslå nödvändiga åtgärder.

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition

Laddar...