Hoppa till huvudinnehåll
Kommittédirektiv från Försvarsdepartementet

Inrättande av Myndigheten för totalförsvarsanalys Dir. 2022:119

Publicerad

En särskild utredare ska förbereda och genomföra bildandet av en ny myndighet för uppföljning och utvärdering av totalförsvaret, Myndigheten för totalförsvarsanalys.

Ladda ner:

Den nya myndigheten ska ha ett systemperspektiv. Myndighetens huvuduppgift ska vara att följa upp, analysera och utvärdera verksamheten inom totalförsvaret, med fokus på det samlade funktionssättet och utgångspunkt i det övergripande målet för totalförsvaret och målen för det militära respektive civila försvaret. Den nya myndigheten ska vara oberoende i relation till den verksamhet den ska följa upp och utvärdera.

Myndigheten ska vara en enrådighetsmyndighet. Till myndigheten ska
knytas ett vetenskapligt råd och den ska vara lokaliserad i Stockholmsregionen.

Utredaren ska bland annat

  • bemanna myndigheten,
  • lämna underlag till regleringsbrev, och
  • vidta de ytterligare åtgärder som krävs för att myndigheten ska kunna inleda sin verksamhet den 1 januari 2023.

Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 december 2022.

Laddar...