Hoppa till huvudinnehåll
Lagrådsremiss från Arbetsmarknadsdepartementet

Åtgärder med anledning av Lavaldomen

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I lagrådsremissen föreslås att en facklig stridsåtgärd mot en utländsk arbetsgivare i syfte att få till stånd ett kollektivavtal för arbetstagare som utstationeras i Sverige får vidtas endast under vissa förutsättningar:

  • De villkor som krävs motsvarar villkoren i ett centralt branschavtal som tillämpas i Sverige på motsvarande arbetstagare.
  • De villkor som krävs avser inte annat än minimilön eller andra minimivillkor på vissa områden.
  • De villkor som krävs är förmånligare för arbetstagarna än de villkor som följer av lag.
  • Arbetsgivaren visar inte att arbetstagarna redan har villkor som är minst lika förmånliga som minimivillkoren i ett svenskt centralt branschavtal.

En stridsåtgärd som vidtas trots att dessa förutsättningar inte är uppfyllda ska anses olovlig enligt lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet.

Arbetsmiljöverket ska hjälpa till med information om kollektivavtalsvillkor som kan komma att bli tillämpliga vid en utstationering. En arbetstagarorganisation ska till verket lämna in sådana kollektivavtalsvillkor som organisationen kan komma att gå till strid för.
En utstationerande arbetsgivare ska inte behöva följa arbetstidslagstiftningens bestämmelser om att arbetstagarna ska få besked om ändringar i arbetstidens förläggning minst två veckor i förväg.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 april 2010.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

Laddar...