Hoppa till huvudinnehåll
Lagrådsremiss från Kulturdepartementet

Ändringar i radio- och tv-lagen

Publicerad Uppdaterad

I lagrådsremissen lämnas förslag till ändringar i radio- och tv-lagen (2010:696). Ett av förslagen innebär att lagens bestämmelser om att tv-sändningar i viss utsträckning ska göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning ska gälla även för tv-sändningar i tråd, det vill säga sändningar i kabel- och ip-nät.

Ladda ner:

Förslag lämnas också om att det ska vara tillåtet med annonsavbrott som är kortare än en minut i direktsända sportevenemang. I övriga tv-sändningar föreslås detta vara tillåtet endast om det föreligger synnerliga skäl. Slutligen föreslås även vissa förtydliganden och ändringar av redaktionell karaktär.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2013.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Vissa ändringar i radio- och tv-lagen (2010:696)

    En översyn ska göras av radio- och tv-lagen (2010:696). Ett av förslagen innebär att radio- och tv-lagens bestämmelser om att tv-sändningar i viss utsträckning ska göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning ska gälla även för tv-sändningar i tråd, dvs. sändningar i kabel och ip-tv-sändningar.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

  • Ändringar i radio- och tv-lagen

    I lagrådsremissen lämnas förslag till ändringar i radio- och tv-lagen (2010:696). Ett av förslagen innebär att lagens bestämmelser om att tv-sändningar i viss utsträckning ska göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning ska gälla även för tv-sändningar i tråd, det vill säga sändningar i kabel- och ip-nät.

Proposition (1 st)

  • Ändringar i radio- och tv-lagen

    I propositionen lämnas förslag till ändringar i radio- och tv-lagen(2010:696). Ett av förslagen innebär att lagens bestämmelser om att tv-sändningar i viss utsträckning ska göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning ska gälla även för tv-sändningar i tråd, det vill säga sändningar i kabel- och ip-nät.

Laddar...