Hoppa till huvudinnehåll
Lagrådsremiss från Finansdepartementet

Vissa förfarandefrågor på punktskatteområdet

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Lagrådsremissen innehåller fem förslag på punktskatteområdet. Tre av dessa utgör anpassningar till EU:s punktskattedirektiv.

Fjärde förslaget handlar om flyttning av varor från små
vinproducenter, en vara som skickas från en vinproducent i annat EU-land omfattas av uppskovsförfarandet när den befinner sig i Sverige även i de fall avsändarlandet infört undantag från de krav som annars gäller för att en
vara ska få flyttas under uppskov.

Det femte förslaget handlar om transportkontroll. Tullverket ges möjlighet att genomföra transportkontroller när punktskattepliktiga varor förvaras i en lokal i samband med på-, av- och omlastning under en
pågående flyttning.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2013.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

Laddar...