Lagrådsremiss från Miljödepartementet

En tydligare rätt till avbrottsersättning

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I lagrådsremissen föreslås en ändring i ellagen (1997:857) som syftar till att förtydliga att det inte är en förutsättning för avbrottsersättning att överföringen av el har avbrutits i alla faser.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2014.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)