Lagrådsremiss från Näringsdepartementet

Genomförande av mätinstrumentdirektivet och direktivet om icke-automatiska vågar

Publicerad

I lagrådsremissen lämnas förslag till ändring i lagen om måttenheter, mätningar och mätdon. Ändringen är ett led i att genomföra de omarbetade EU-direktiven om icke-automatiska vågar och om mätinstrument. Ändringen innebär att bestämmelser om sanktionsavgift införs i lagen. Direktiven kräver i övrigt genomförande på förordnings- och föreskriftsnivå.

Ladda ner:

Ändringen föreslås träda i kraft den 20 april 2016.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

  • Genomförande av mätinstrumentdirektivet och direktivet om icke-automatiska vågar

    I lagrådsremissen lämnas förslag till ändring i lagen om måttenheter, mätningar och mätdon. Ändringen är ett led i att genomföra de omarbetade EU-direktiven om icke-automatiska vågar och om mätinstrument. Ändringen innebär att bestämmelser om sanktionsavgift införs i lagen. Direktiven kräver i övrigt genomförande på förordnings- och föreskriftsnivå.

Proposition (1 st)