Hoppa till huvudinnehåll
Lagrådsremiss från Finansdepartementet

Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om digitala tjänster

Publicerad

EU:s förordning om digitala tjänster antogs den 19 oktober 2022. Förordningen trädde i kraft den 16 november 2022 och tillämpas i sin helhet sedan den 17 februari 2024.

Ladda ner:

Genom förordningen fastställs enhetliga regler för leverantörer av förmedlingstjänster, bl.a. onlineplattformar och onlinesökmotorer. Det införs bl.a. en skyldighet att inrätta kontaktpunkter och införa mekanismer för anmälan av förekomst av olagliga varor och tjänster eller annat olagligt innehåll, transparenskrav och regler för skydd av minderåriga online.

Förordningen behöver kompletteras med nationella bestämmelser om bl.a. tillsynsmyndigheters befogenheter, tillsynsåtgärder, domstolsprövning och sanktioner. I lagrådsremissen lämnas förslag till sådana bestämmelser. De nya bestämmelserna föreslås ingå i en ny lag med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om digitala tjänster.

Den nya lagen och övriga lagändringar föreslås träda i kraft den 1 december 2024.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (3 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

Laddar...